Leerrendement

Met deze tool kunt u het leerrendement van uw leerlingen bepalen op basis van de resultaten op de tussentoetsen voor de vakken DMT, begrijpend lezen, rekenen / wiskunde en spelling. Vul de gegevens hieronder in en uw leerlingen worden per vak direct weergegeven in de resultaatmatrix. De resultaatmatrix betreft twee assen, de horizontale as geeft weer in hoeverre de groei tussen de twee gekozen tussentoetsen hoger of lager is dan de groei in de gemiddelde scores, de verticale as geeft weer of de score op de meest recente tussentoets hoger of lager is dan de gemiddelde score.

Deze tool wordt ter beschikking gesteld door Cube Consulting onderwijs als service voor onderwijsprofessionals, gegevens worden niet opgeslagen of op enige andere wijze verwerkt.

Basis gegevens

Geef hier de basis gegevens in.

Gegevens van leerlingen

Voeg de leerlingen toe.

Naam Vaardigheid van Vaardigheid tot
{{ leerling.naam }} {{ leerling.van }} {{ leerling.tot }} X