Didactisch profiel: Stijn

Dominante leertheorie: Constructivisme

Stijn ziet leren als kennisconstructie door de leerling. Leren komt tot stand door te onderzoeken, ontdekken en te ervaren om vervolgens te reflecteren op de eigen leerervaringen. De leerling creĆ«ert zelf nieuwe kennis vanuit inzicht en begrip. Stijn ziet de leerkracht vooral als de coach en begeleider die het gebruik van hogere orde denkvaardigheden stimuleert. De drijfveer van Stijn is om de leerling actief te betrekken in de kennisconstructie waarbij het motto “Wat denk je zelf?“ wordt gehanteerd.