Didactisch profiel: Noah

Dominante leertheorie: Connectivisme

Noah ziet leren als het leggen van nieuwe verbindingen in het kennisnetwerk. Kennis is overal, het gaat erom dat je de kennis tot je leert nemen op kritische wijze en verbindt. Leren vindt plaats door kennis te leren zoeken, te beoordelen, te verwerken en te delen met elkaar.
Noah ziet de leerkracht als iemand die begeleidt bij het zoeken, beoordelen en verbinden van informatie en de leerlingen stimuleert zo nieuwe kennis te genereren. De drijfveer van Noah is dat leerlingen nieuwe kennis creĆ«ren door bestaande kennis aan elkaar te verbinden en dat een leven lang. Noah hanteert daarbij het motto “Dat zoeken we op!”.