Didactisch profiel: Frank

Dominante leertheorie: Behaviorisme

Frank ziet leren als een zichtbare gedragsverandering. Kennis dient geautomatiseerd te worden. Leren vindt plaats door kennisoverdracht, door te demonstreren, herhaling, directe feedback en positieve bekrachtiging (conditioneren). De leerkracht wordt door Frank vooral als kennisbron gezien. Inhoud en kennisoverdracht zijn de belangrijkste drijfveren van Frank waarbij zijn motto luidt: “Leren door te demonstreren!“.